Ağız Tabanı Tümörleri

En sık görülen yeri ön taraf ve aynı sıklıkla orta hatta olabilir. Hastalık klinik olarak görülmeden evvel submandibular LAP nadirdir. Warton tutulursa bez büyüyebilir. Lezyon yüzeyel ülser gibi ya da bazen de lökoplaki gibi olabilir. Durum ilerledikçe ülser derinleşir. Kenarlar belirginleştikçe dil kökü ve alveolün lingual kısmına ilerleyebilir. İlk prezentasyonda vakaların %50’sinden daha azı ağız tabanı yerleşimlidir. Daha sonraki ilerleme retromanlar zigoma veya tonsillar fossaya olur. Bimanuel palpasyonda ancak derin yerleşim anlaşılabilir. Boyun derisine penetrasyon F.mandibula ya olursa periost genelde sadece tutulur. Mandibular invasyon geç evrede olur ve erken dönemde kemik Scan’leri veya diğer radyografilerle yakalanır. Lenf modu %39-63 oranlarda tutulum olur. En çok submandibuler lenf modları tutulur. Sonra jugula digantrik ve mid jugular 1er tutulur. Nadiren submental ve alt jugular tutulur, Post. En son tutulur. Ever I tümörleri hastaların %20’sinde görülür. Yaklaşık %50 stage III-IV dedir. Submandibuler kitlenin kanal obstrüksiyonunun yoksa tümör tutulumu (lenfatik noder) olup olmadığını F.N.B. ile anlarız.ağız tabanı tümörü, ağız tabanı tümörü tedavisi, ağız kanseri tedavisi yapımı

Tedavi

Küçük lezyonlar RT: Cerrahi şansı eşittir. Fakat eksizyon uygundur. Defekt prim, greft veya sekondere bırakılablir. Bu durum kanal stenozuna ve sub. Mandibuler

kanal genişlemesine neden olur. RT, ext. veya brakiterapi kombinasyonu olabilir. Geniş kenarlar tabana lokalize olursa perioral yaklaşımla çıkarılabilir. Hatta mandibulanın iç kortexi veya alveal devamlı (en-bloc) olarak rezeke edilebilir. T3-T4 lezyonlar exposure için bir dudak ayrılması veya yanak prosedürü gerektirirler. Dil tabanı mandibula kısmı veya total sağ man rezeksiyonu gereklidir. Mandibulanm alt sınırının, korunması veya erken kompozit serbest flep ile rekonstrüksiyon veya marjinal mandibulektomi estetik ve fonksiyonel mandibulektomi estetik ve fonksiyonel kaybı özellikle orta hat için önerilir. Boyunda nodül yoksa gözlem yolu seçilebilir. Submandibuler gland genişlemiş ise bu zor olabilir. Biopsi şüpheli durumlarda seçilebilecek yoldur. Eğer yanak flebi kullanılacaksa boyun disseksiyonu ile devamlılığı uygundur. Diğerleri disseksiyon yapmaktansa boyuna RT uygulamayı seçerler. Eğer boyun klinik olarak (+) ise RND yapılır. Eğer bilateral tutulum olursa iki aşamalı yapılır. Aynı anda yapılırsa morbidite çok artar. Geniş nodül tutulumu varsa veya ten geniş ise cerrahinin RT, KT + Cerrahi birleştirilmelidir. Toplam 5 yıllık sürvi yaklaşık %65 civarındadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*