Alt Alveol + Gingiva Nedenleri ve Tedavisi

Alt alveol i.o. Ca’lar içinde 3. sıklıkta olur. Nadiren 50 yaş altındadır. Erkekler 2-3 kat daha sık hasta olurlar. Alt alveol karsinomları üst alveol Ca’larına göre %80’e %20 gibi orandadırlar. Alt alveol Ca’lar %60 oranında premolarların arkasında olşur. Sigara en önemli nedendir. Erkeklerin %74’ü sigara içen, kadınlarda %48’i sigara içenlerde olur. Bu hastalarda multipl lezyon eğilimi mevcuttur (Loco regional). Prezantasyon ağrılı veya ağrısız ülser olabilir. Protez tabanlarda tm kitleleri veya ağrı yüzünden takalamaz. Genelde ilk Diş Hekimleri fark eder. Genelde lezyon alveoll kreti üzerindedir. Başlangıçta yayılım yüzeyel (lateral) yayılır. Eğer çürük diş varsa erken evrelerde kemik invasyonu olabilir. Spongioz kemik atake ise nörovasküler badi, risk altındadır. Bu durum tümörün sinir boyunca kemikle ilgili olmadan sinir boyunca ilerlemesine neden olur. Erken gönderilen vakalar ufak alveol tümörlerinin sayılarının artması ilginçtir. Mamafih kırık ve çevre yapıların tutulması aynıdır. Bölgesel lenf nod metastazı alt alveol karsinomlarmda, alta göre daha fazladır. Nodül tutulursa en çok jugulodigastrik, submaksillar ve mid. jugular bölgelerdedir. Alt jugular, submental post.de çok nadirdir.alt alveol nedenleri, alt alveol tedavisi, alt alveol gingiva nedenleri

Tedavi

Tl NO lezyonlar için marjinal çene rezeksiyonu ile birlikte lokal eksizyon ağız yolu ile yapılırsa yeterli olur. Bu teknik, tümörün eksizyonu açısından bakılırsa yeterli gibi görülür ve blok çene rezeksiyonu ile beraber yapılandan çok daha az deformite oluşturur. Çeneyi önemli miktarda tutan daha büyük ve yaygın lezyonlar, dudak kesesi, yanak flebi ve segmental çene rezeksiyonu gerektirirler. Eğer lezyon üst çenede ise, parsiyel maksilla çıkarılması, modifiye w.ferguson insizyonu ile yapılır. Eğer lezyon daha geniş olup, maksiller antruma yayıldıysa, total maksillektomi endikedir. NO boyun ve geniş tümör varsa, yanak flebi hazırlanır, elektif boyun diseksiyonu protektif olarak yapılır. Ele gelen nod varsa, bu işlem kesin olarak gereklidir. Küçük tümörler, dışarıdan ışınlama ile tedavi edilirler. Bu tedavi, geniş tümörler için tavsiye edilmez. Nedeni ise, osteoradyonekroz oluşabilmesinden dolayıdır. Büyük tümörlerin rezeksiyonundan sonra veya (+) boyun vakalarında (yani boynunda lenf ganglionu tümör tarafından tutulmuş ise) R.T. ilave edilir.

Sonuçlar

Bazı araştırmalara göre (20 yıllık çalışma) 5 yıllık sürvi oranı %35’den %65’lere yükselmiştir. Bununda nedeni muhtemelen daha erken yapılan teşhislerdir. Tm lokalize ise, sürvi 5 yılda %80’lere kadar çıkabilir. Eğer Level I nodlar tutulmuş ise %54’lık bir sürvi tahmin edilir. Eğer her seviyede nodlarda tutulum varsa survi ancak %34 kadardır. Yine başka bir araştırmaya göre Stage I olan bir hastanın 5 yıllık sürvisi %78, Stage II’li de %64, Stage II’lü olanda %35 ve Stage IV olanda ise %15 kadar bulunmuştur. Bu sonuçlar RT olunca daha iyi olurlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*