Ben-Dili Konusunda Anne-Babalara Öneriler

Gordon (1996a), ben-dili mesajlarını kullanma konusunda anne-babalara önerileri şöyle sıralamıştır:

Anne-babaların ben-dili mesajlarını etkili bir şekilde kullanmaları anne-baba-çocuk ilişkisinin niteliğine bağlıdır. Anne-babalar, çocuklarının sorunları olduğu zaman onları dinlerse çocuklar da anne-babalarının sorunları Olduğu zaman onları dinler ve olumlu tepkiler verirler. Anne-babalar yardım etme isteğinin karşılıklı olduğunu unutmamalıdırlar.ben dili kullanma, anne babalar için ben dili kullanma, ben dili kullanma tavsiyeleri

Anne-babalar, çocuklarının sorun yaratan davranışları karşısında gerçek duygularına ulaşmaya çalışmalıdırlar.

Anne-babalar, çocuklarının kabul etmedikleri davranışlarının kendileri Üzerindeki somut etkisini belirtmedikçe çocuklarından davranışlarını değiştirmelerini beklememelidirler. Çünkü çocuklar davranışlarını değiştirmek için akla uygun güçlü ve geçerli bir neden duymak isterler. Eksiksiz bir ben-dili mesajının üç bölümden oluştuğu unutulmamalıdır.

Ben-dili mesajları çocuğun kabul edilmeyen davranışını değiştirmesinde etkili olmayınca bazı anne-babalar düş kırıklığına uğrarlar ve kullanmaktan vazgeçerler. Ben-dili mesajlarının sorun çözmede yalnızca bir başlangıç olduğunu unuturlar. Ben-dili mesajları çocuklara davranışının neden kabul edilmediğini belirtir. Ancak çocuğun anne-babasının bilmediği bir nedenden dolayı sürdürmeye ihtiyacı olabilir. Anne-baba çocuğun davranışını beğenmeyebilir fakat çocuk beğeniyordur.

Anne-babalar, çocuklarının çok kırılgan olduğunu düşünmemelidirler. Ben-dili mesajları, kılık değiştirmiş sen-dili mesaj değil ise istedikleri kadar güçlü bir ben-dili mesajı gönderebilirler.

Anne-babalar ilk gönderdikleri ben-dili mesajları etkili olmuyor ise ne hissettiklerini belirtmek için, daha güçlü olan ikinci bir ben-dili mesajı göndermelidirler.

Anne-babalar, çocuklarına gönderdikleri ben-dili mesajlarına karşı, verdikleri tepkilerden savunucu ipuçları algılarlarsa etkin dinlemeye geri dönüş yapmalıdırlar.

Anne-babalar çocuklarına davranışlarını neden kabul etmediklerini ya da davranışlarının kendilerine neden sorun yarattığını açıklamalıdırlar. Çocukların açıklanmadan kabul edilmeyen davranışlarının başkaları üzerinde yarattığı etkiyi tam olarak algılayamadıklarını unutmamalıdırlar. Ancak sorunu çözümlemek için ne yapmaları gerektiğini söylememelidirler. Anne-babalar, yetişkinler gibi çocukların da ne yapmaları gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmadıklarını hatırlamalıdırlar.

Ben-dili mesajlarının etkili olmadığı durumlarda anne babalar, güç yöntemini kullanmamalıdırlar. Emir, ceza ve tehditlerin davranışı değiştirmede ya da sorunu çözümlemede etkili olmayacağını, işe yaramayacağını ve çocukta savunuculuğu artıracağını dikkate almalıdırlar. Çocuğa davranışını değiştirmek için güç kullanmanın ona “Benim bazı sorunlarım var. Bana yardım etmeni istiyorum. Eğer bana yardım etmezsen ben sana yardım ettirmesini, bilirim.” gibi mesajlar ilettiğini unutmamalıdırlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*