Kawasaki hastalığı nedir?

Kawasaki sendromunda, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda iltihap oluşur. Tıp dilinde buna aslında vaskülit denir. Kawasaki sendromu bir tür vaskülittir. Ortaya çıkan iltihaplanma genellikle kalp kasını besleyen koroner arterleri etkiler.

Kawasaki hastalığı, çocukluk çağında en sık görülen vasküler iltihaplardan biridir. Özellikle 5-6 yaş arası çocuklarda; 3 günden fazla süren ve yüksek ateş, kızarıklık, ağızda, dilde ve gözlerde kızarıklık semptomları ile kendini gösteren bir durumdur. Virüsler, hastalığın en etkili nedenidir.kawasaki hastalığı, kawasaki belirtileri, kawasaki hastalığı belirtisi

Kawasaki hastalığı bazen mukokutanöz lenf düğümü sendromu olarak adlandırılır çünkü lenf düğümleri enfeksiyon sırasında şişer; Aynı zamanda deri, ağız, burun ve boğazdaki mukoza zarlarını da etkiler.

Tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına neden olan bir sendromdur. Anevrizma, kalp atış hızında azalma, kalp yetmezliği, kalp krizi, düzensiz kalp atışı ve damar tıkanıklığı gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Tedavi edilirse genellikle kalıcı hasara neden olmaz ve çocuklar normal yaşamlarına devam edebilirler.

Kawasaki hastalığına ne sebep olur?

Kawasaki hastalığının nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da; Virüsler, ailesel yatkınlık ve kimyasallara maruz kalma gibi faktörlerin hastalığa neden olmada etkili olduğuna inanılmaktadır. Nedenin birkaç faktörle ilişkili olduğu bilinmesine rağmen, Kawasaki sendromu önlenemez. Ek olarak, hastalık çok nadir de olsa tekrarlayabilir.

Erkeklerde kızlardan daha yaygındır. Son yıllarda yapılan çalışmaların sonuçlarına göre hastalığın daha çok ilkbahar ve kış başında görüldüğü tespit edilmiştir.

Kawasaki hastalığı için risk faktörleri

Çocuğunuzun hastalığa yakalanma olasılığını artıran 3 risk faktörü vardır:

Yaş: Risk grubu 5 yaşın altındaki çocukları içerir.

Cinsiyet: Erkeklerin hastalanma olasılığı kızlardan daha yüksektir.

Etnik köken: Bölgenize bağlı olarak riskiniz artabilir.

Kawasaki hastalığının komplikasyonları

Kawasaki hastalığı, çocuklarda edinilmiş kalp kusurlarının en yaygın nedenidir. Zamanında ve etkili tedavi ile az sayıda çocukta geri dönüşü olmayan hasar görülmektedir.

Edinilmiş kalp komplikasyonları

Kalbi besleyen kan damarlarının, genellikle koroner arterlerin iltihaplanması, arter duvarında anevrizmalara neden olabilir. Oluşan anevrizmalar, kalp krizi ve iç kanamaya neden olabilecek kan pıhtılaşması riskini artırır.

Kalp kası iltihabı (miyokardit)

Kalp kapağı sorunları (mitral yetersizliği)

Olağandışı kalp atış hızı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*