Etiket Arşivi: sanal anjiyografi kimlere yapılır

Sanal Anjiyografi nedir?

Koroner damarların, koldaki bir damardan belirli miktarda kontrast madde enjekte edilirken, bilgisayarlı tomografi (CT) kullanılarak eş zamanlı olarak dijital ortamda görüntülenmesi ile kalbin ince kesitli görüntülerinin görüntülenmesidir. Sanal anjiyografi nasıl yapılır? Prosedür, kola bir damlalık enjekte edilmiş gibi gerçekleştirilir; Toplar koldan bir damara yerleştirilir. Sanal koroner anjiyografi iki aşamada gerçekleştirilir. İlk adımda, kalbin damarlarında kireçlenmeyi göstermek için kontrast madde kullanılmadan direkt görüntüler alınır. Elde edilen görüntülerde damarlarda oluşabilecek kireçlenmeler matematiksel olarak değerlendirilir. Sanal anjiyografi ile normal anjiyografi arasındaki fark nedir? Hastanın kalp damarlarındaki kireçlenme belirli değerlerin altında ise, o zaman kontrast madde bir damardan enjekte edilir. Bu normal anjiyografinin tersidir. Kesitsel görüntüler bilgisayarda alınır. Bu sonraki kesmeler, bir 3B bilgisayar ortamında görüntülenir. Bu süreçte önemli bir nokta kalp damarlarından geçen kanın görüntüsünün elde edilmesidir. Kalbin tam bir görüntüsünü oluşturmak için, birden çok kalp atışında kaydedilen görüntülerin bir bilgisayar ortamından birleştirilmesi gerekir. Sanal anjiyografinin tamamlanması ne kadar sürer? Sanal anjiyografi yapma süreci aslında çok kısadır. Görüntüler sadece 6-24 saniyede oluşturulur. Prosedür için en önemli şey hasta hazırlığıdır. Prosedürü gerçekleştirmek için kalp atış hızı dakikada yaklaşık 60 olmalıdır. Hastanın nabzı bu seviyedeyse, edinim süreci hemen sonlandırılabilir. Kalp hızı 60 / dk'nın üzerinde olan hastalara ağızdan ve / veya damardan kalp atışını yavaşlatan ilaçlar verilir ve hastanın kalp atış hızı istenen düzeye düştükten sonra işlem tamamlanır. Bu, bazı hastalar için uzun zaman alabilir. Sanal anjiyografinin yan etkileri nelerdir ve zararlı mıdır? Sanal anjiyografinin en önemli avantajı klasik anjiyografiye gerek olmamasıdır. Sanal anjiyografi sırasında hasta bir miktar radyasyon alır ve işlem sırasında sokulan opak materyal böbreklere baskı yapabilir. Dolayısıyla sanal anjiyografi sıklıkla tekrarlanabilen bir teknik değildir. Sanal anjiyografi uygun hastaya ve uygun zamanda yapılmalıdır. Kimler sanal anjiyografi yaptırabilir? Hastanın efor testi problemli ise, hasta 40-50 yaşından küçükse, göğüs ağrısı var vb. Şikayetler varsa sanal anjiyografi için uygun olabilir. Stres testinin ne sorunlu ne de saf olduğu bir grup var ve bu grupta damarlarda bir sorun olup olmadığı daha ileri incelemelerle gösterilmelidir. Hastaya uygulanan kuvvet testi ile sorunu olmayan kişilere sanal anjiyografi önerilmez. İki grup şüpheli vardır: Efor testi sonucunda problem olduğu tespit edilen hastalar; efor testi sonrasında problemi olmayan hastalar. Bu grupta hastalık olasılığı çok yüksek olan bir hastaya sanal anjiyografi yapılırsa sorun ortaya çıkabilir. Sonuç olarak hastalık olasılığı çok yüksekse sanal anjiyografi sonrası koroner anjiyografi olasılığı da çok yüksektir. Böylelikle gereksiz işlem yapılır. Sanal anjiyografi ile sorun yaşayabilecek kişiler kimlerdir? Sonuçlar, kronik diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi yüksek kardiyak risk faktörleri olan kişilerde ve 50 yaşın üzerindekilerde sorun yaratabilir. Daha önce koroner arter hastalığı teşhisi konmuş kişilerin problemli sanal anjiyografi sonuçlarına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Sanal anjiyografi düzenli olarak (rutin olarak) yapılabilir mi? Sporla uğraşan herkes için sanal anjiyografinin bir zorunluluk olduğuna veya iş adamlarının düzenli olarak sanal anjiyografiye maruz kaldığına dair yanlış haber örnekleri vardır. Sanal anjiyografi, kalp riskini belirleme yöntemi değildir. Ona bir iş insanı olarak bakarsak, kuvvet testi temizse ve göğüs ağrısı gibi şikayetler yoksa sanal anjiyografi yapmanın bir anlamı yoktur. Çünkü bu yöntem riski kontrol etmek için değil, koroner arter hastalığı olup olmadığını veya mevcut bir koroner arter hastalığına ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Kişinin efor testinin sonuçları zayıfsa, ancak hastalanma olasılığı düşükse sanal anjiyografi yapılabilir. Ancak eforlu test negatifse ve hastanın önemli bir şikayeti yoksa bu hastaya sanal anjiyografi yapmanın bir anlamı yoktur. Sonuçta, kullanılan yöntem belirli riskler taşır. Bazı iş adamları her yıl sanal bir anjiyografi yaptırmak isterken, durum böyle değil.

Koroner damarların, koldaki bir damardan belirli miktarda kontrast madde enjekte edilirken, bilgisayarlı tomografi (CT) kullanılarak eş zamanlı olarak dijital ortamda görüntülenmesi ile kalbin ince kesitli görüntülerinin görüntülenmesidir. Sanal anjiyografi nasıl yapılır? Prosedür, kola bir damlalık enjekte edilmiş gibi gerçekleştirilir; Toplar koldan bir damara yerleştirilir. Sanal koroner anjiyografi iki aşamada gerçekleştirilir. İlk adımda, kalbin damarlarında kireçlenmeyi göstermek için kontrast madde kullanılmadan ...

Devamını Oku »